0

Интернационален Картичен Систем - КаСис АД Скопје работа

објавува оглас за IT Поддршка

Огласот е завршен!

Позиции:   

2

Локација:   

Центар

Следбеници
0

Детали за работна позиција - Инженер за системски апликации: Образование • Факултет за информатички науки и компјутерско ининженерство / Електротехнички факултет и информациски технологии Опис на работно место и одговорности: • Подготовка, инсталирање и тестирање на нови системи • Администрација на апликации • Мониторирање на уреди и комуникациски линии • Администрирање на канали на плаќања и веб сервис • Анализа на податоци • Изработка на кориснички упатства и технички спецификации • Познавање на работа со база на податоци и дизајн на ИТ Системите Способност: • Комуникативна и динамична личност со способност за преземање на иницијативи • Тимски дух, позитивен став и однесување • Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови • Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето • Висок личен интегритет, деловен и професионален однос • Познавање на англиски јазик читање и пишување • Работно искуство поврзано со картично работење ќе биде земено како предност • Познавање на SQL/SQL Plus ќе биде земено како предност • Сертификати од завршени специјализирани курсеви и обуки ќе бидат земени како предност Детали за работна позиција - Администратор за база на податоци: Образование • Факултет за информатички науки и компјутерско ининженерство / Електротехнички факултет и информациски технологии Опис на работно место и одговорности: • Одржување и миграции на MS SQL и Oracle бази • Инсталација и конфигурација на системи со база на податоци • Управување со просторот на базата • Анализа на логови од системите • Администрирање на регуларни backup-и • Изготвување на техничка документација • Следење на сигурноста на базите и ревизија на пристапи • Напредно познавање на SQL Способност: • Комуникативна и динамична личност со способност за преземање на иницијативи • Тимски дух, позитивен став и однесување • Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови

Потребни вештини:

Англиски јазик


Огласот е завршен!

Дали имате некое прашање?

Поставете прашање
Интернационален Картичен Систем - КаСис АД Скопје

CaSys International provides operational maintenance of card processing, development and i...

Локација: Скопје


Отвори профил